Mahekohv

Mahekohv toodetakse orgaaniliselt. See tähendab, et kasutatakse vaid looduslikke väetiseid ning ei lisata säilitusaineid ega putukatõrjevahendeid.

Orgaaniliste ehk mahetoodete tootmist ja turustamist kontrollivad riiklikud organid. Sertifikaat väljastatakse vaid nendele toodetele, mis vastavad kõikidele kriteeriumitele. Nende kriteeriumite eesmärk on kaitsta keskkonda, inimesi ja loomi.

Kunstlikud säilitusained on keelatud, et need ei satuks inimeste või loomade organismi. Mahetooted ei tohi mingil moel elusolendi heaolu kahjustada. Need peavad olema võimalikult looduslikud ja toodetud ilma lisatud kemikaalideta.

Pauligi toodete puhul käib mahesertifikaat käsikäes õiglase tootmise sertifikaadiga, et rõhutada nii keskkondliku sotsiaalset vastutustunnet. 

Õpi selgeks kohviterminid

Avasta Kohvipeediat
Back to top