Classic Cremoso auhinnamängu reeglid

3.9.2020

1. Kampaania “Paulig Classic Cremoso” (edaspidi Kampaania) toimub 01.09.2020 kuni 20.09.2020 (kaasa arvatud) Eestis. Kampaania tellib Paulig Coffee Estonia AS, registrikood 10139785, asukoht Aiandi 13, Tallinn (edaspidi Tellija). Kampaania Korraldaja on OÜ Adell Taevas, registrikood 10060552, asukoht Metalli 3, Tallinn (edaspidi Korraldaja).

2. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes on Kampaania perioodil andnud  oma kontaktandmed: e-mail, et Kampaania Korraldaja saaks osalejaga võidu korral ühendust võtta.  

3. Kampaania käigus loositakse Kampaanias osalenute vahel välja 1 plokk (12 pakki) Paulig Classic Cremoso jahvatatud kohvi 500g. Kampaania auhinnafondi kogusuurus on 50 eurot.

4. Võitjaga võetakse ühendust osaleja poolt Kampaanias registreerumisel antud andmete alusel. Kui võitjat pole Korraldajast mittesõltuvatel põhjustel võimalik 5 tööpäeva jooksul pärast loosimist kätte saada, on Korraldajal õigus loobuda isikule võidu väljaandmisest ning loosida uus võitja.

5. Kampaania auhindu ei maksta Kampaanias osalejale välja rahas ega vahetata muude esemete vastu. Auhinna kättesaamise ja kasutamisega seotud kulutusi ei kompenseerita. Auhindadelt makstavad riiklikud maksud tasub Kampaania Tellija.

6. Kampaanias osalemisega kinnitab Kampaanias osaleja oma nõustumist Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega Kampaania kodulehel https://www.paulig.ee.

7. Võitjalt palutakse informatsiooni asukoha kohta, kuhu auhind saata, samuti nõusolekut tema aadressi edastamiseks transpordifirmale (kullerile). Samuti palutakse võitja nõusolekut tema nime avalikustamiseks Tellija kodulehel https://www.paulig.ee. Kui auhinnavõitja annab nõusoleku oma nime avaldamiseks, siis avaldatakse hiljemalt 28.09.2020 Kampaania võitja nimi eelnimetatud internetilehel. Kui võitja selleks nõusolekut ei anna, siis avaldatakse eelnimetatud internetilehel teade Kampaania loosimise toimumise ning auhinna võitjale üleandmise aja kohta.

8. Kampaanias osalemisega annab  Kampaanias osaleja Korraldajale õiguse oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult. 

9. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhinnad üle andmata, teatades sellest viivitamatult oma kodulehel santamariaworld.com/ee/taste/auhinnamangud/.

10. Kõik pretensioonid Kampaania kohta tuleb esitada Kampaania Korraldajale kas e-posti aadressil kampaania@taevas.ee või telefonil 6015800 hiljemalt 28.09.2020. Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Back to top