Jaga lehekülge:

Ostame veidi vähem kui protsendi kogu maailma toorkohvist ehk kuni 50 miljonit kilogrammi toorkohvi aastas. See kohv tuleb enam kui 15 riigist ning suurimad tarnijad on Brasiilia ja  Colombia. Kohvi kasvatatakse sageli väiksemahulistes , vaid  ühe-kahe hektarilistes istandustes. Seetõttu läheb Pauligi poolt ostetava rohelise kohvi koguse jaoks vaja tuhandete istanduste ja põllumajandusühistute  toodangut. 
 
Kogu meie kohv on ostetud tõendatult jätkusuutlikest allikatest, mis tähendab, et kohv on kas sertifitseeritud või s hangitud läbi meie partnerlusprogtrammide. Suudame jälgida oma kohvi päritolu kuni kohvikooperatiivide või tootmisühistutenija parimal juhul isegi konkreetsete istanduseni.

Kohvil võib oma  teekonnal istandusest lastimiseni olla mitu vaheetappi, mis on piirkonniti ja/või istanduseti erinevad. Näiteks töötleb osa tootjaid kohvi pärast saagikoristust ise, kuid  see võib toimuda ka mõnes suuremas ettevõttes. Vahel võib kohvioa teekond koosneda nii paljudest etappidest, et iga oa päritolu ei ole võimalik konkreetse istanduseni jälgida. Üldiselt aga on jälgimine võimalik kuni tootmiskogukondadeni ja nendesse  kuuluvad põlluharijad on teada.  

Jälitatavus on meile tähtis, sest mida rohkem on meil informatsiooni kohvi päritolu kohta, seda enam on meil teavet toorkohvi kvaliteedi ja tarneahela eetilisuse kohta. Samuti on nii lihtsam tagada ka tootmis- ja tarneahela toimimine ning ning lahendada selles esinevaid võimalikke probleeme.

Back to top